Қазіргі музыкадағы Тамбурат аспаптың танымал шығармаларда қолданылуының мысалдары

Қазіргі музыкадағы Тамбурат аспаптың танымал шығармаларда қолданылуының мысалдары