Бетонның текше метріне арматураның шығынын қалай есептеу керек

Учаскеге арналған бетонның мөлшерін есептеу

Бетонның текше метріне арматураның шығынын есептеу ғимараттар мен құрылыстарды жобалау мен салудағы маңызды қадам болып табылады. Мұны істеу үшін сіз бірнеше деректерді білуіңіз керек:

 • текше метрге бетонның көлемі;
 • Бетон көлемінің бірлігіне арматураның нормативті шығыны.

Бетонның текше метріне арматураның шығынын есептеу үшін келесі формула қолданылады:

Арматура шығыны = бетонның көлемі х арматураның стандартты шығыны

Бетон көлемінің бірлігіне арматураның нормативті шығыны көптеген факторларға байланысты, мысалы:

 • Ғимараттың мақсаты;
 • Қолдану ережелері;
 • Жауапкершілік санаты;
 • Материалдардың техникалық сипаттамалары және т.б.

Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу кезінде осы факторлардың барлығын ескеріп, арматураның нормативті тұтынуын дұрыс таңдау қажет.

Бір текше метрге бетон көлемін анықтау үшін мыналарды ескеру қажет:

 • Болашақ дизайнның өлшемдері мен пішіні;
 • Қажетті бетон беріктігі;
 • Бетонның құрамдас бөліктері (цемент, су, толтырғыштар);
 • Бетонның қажетті қасиеттері (суға төзімділік, аязға төзімділік, жылу оқшаулау).

Бетон көлемінің бірлігіне арматураның нормативті шығынын есептеу үшін арнайы нормативтік-техникалық құжаттар қолданылады. Ресей Федерациясында мұндай құжат SP 52-101-2003 «Алдын ала кернеусіз бетон және темірбетон конструкциялары. Негізгі ережелер». Бұл құжат конструкциялардың әртүрлі типтері мен жұмыс жағдайлары үшін бетонның бірлігіне арматураның стандартты шығыны туралы ақпаратты қамтиды.

Негізге және басқа монолитті құрылымдарға қажетті бетон көлемін қалай есептеу керек.

Бетонның текше метріне арматураны тұтыну нақты құрылыс жағдайларына байланысты өзгеруі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Мысалы, монолитті құрылыс технологиясын пайдаланған кезде немесе құрылымды нығайту қажет болса, арматураның стандартты тұтынуын арттыру қажет болуы мүмкін. Сондықтан жобалау және салу кезінде осы факторлардың барлығын ескеріп, бетонның текше метріне арматураның шығынын дәл есептеу қажет.

Бетонның текше метріне арматураның шығынын есептеу темірбетон конструкцияларын жобалау мен салудың маңызды кезеңі болып табылады. Арматураны қолдану қажеттілігі бетонның созылу және иілу беріктігінің төмен болуына байланысты, сондықтан құрылымның беріктігі мен қаттылығын арттыру үшін арматураны қосу қажет.

Бетонның текше метріне арматураның шығыны қалай есептеледі?

Бетонның текше метріне арматураны тұтынуды есептеу үшін сіз білуіңіз керек:

 • Құрылыс түрі;
 • Қажетті бетон беріктігі;
 • Бетонның құрамдас бөліктері (цемент, су, толтырғыштар);
 • Бетонның қажетті қасиеттері (суға төзімділік, аязға төзімділік, жылу оқшаулау).

Ресей Федерациясында бетонның текше метріне арматураны тұтыну SP 52-101-2003 бойынша алдын ала кернеусіз бетон және темірбетон конструкцияларымен реттеледі. Негізгі ережелер. Бұл құжат конструкциялардың әртүрлі типтері мен жұмыс жағдайлары үшін бетонның бірлігіне арматураның стандартты шығыны туралы ақпаратты қамтиды.

Темірбетон конструкцияларын жобалау және салу кезінде бетонның текше метріне арматураны тұтынуға әсер ететін барлық факторларды ескеру қажет. Мысалы, монолитті құрылыс технологиясын пайдаланған кезде немесе құрылымды нығайту қажет болса, арматураның стандартты тұтынуын арттыру қажет болуы мүмкін. Бетонның текше метріне арматураны тұтынуды дәл есептеу құрылымның қажетті беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз етуге және болашақта ықтимал проблемаларды болдырмауға көмектеседі.

Бетонның текше метріне арматураны тұтынуға қандай факторлар әсер етеді?

Бетонның текше метріне арматураны тұтыну көптеген факторларға байланысты, мысалы:

 • Құрылымның түрі: құрылымдардың әртүрлі түрлері әртүрлі мөлшердегі арматураны қажет етеді. Мысалы, қабырғалар мен төбелер үшін арматураны тұтыну әртүрлі болуы мүмкін.
 • Бетонның беріктік сипаттамалары: бетонның қажетті беріктігі неғұрлым жоғары болса, конструкцияның қажетті беріктігі мен қаттылығына жету үшін соғұрлым көбірек арматура қосу керек.
 • Арматура түрі: Әр түрлі беріктігі мен өлшемдері бар арматураның әртүрлі түрлері қолданылады. Бұл бетонның текше метріне арматураны тұтынуға да әсер етуі мүмкін.
 • Пайдалану шарттары: құрылымды жобалау кезінде судың, аяздың, желдің, жүктемелердің және т.б. әсерлері сияқты жұмыс жағдайларын ескеру қажет. Бұл факторлар қажетті арматура ағынының жылдамдығына да әсер етуі мүмкін.
 • Құрылыс технологиясы: қолданылатын технологиялар бетонның текше метріне арматураны тұтынуға да әсер етуі мүмкін. Мысалы, монолитті құрылыс технологиясын пайдаланған кезде арматураның стандартты тұтынуын арттыру қажет болуы мүмкін.

Темірбетон конструкцияларында арматураны қолданудың қандай артықшылықтары бар?

Темірбетон конструкцияларында арматураны қолдану көптеген артықшылықтарға ие:

 • Құрылымның беріктігі мен қаттылығын арттыру;
 • Құрылымның қызмет ету мерзімін ұзарту;
 • Бетонның қасиеттерін жақсарту (суға төзімділік, аязға төзімділік, жылу оқшаулау);
 • Жүктемелердің әсерінен құрылымның бұзылу ықтималдығын азайту;
 • Қосымша тіректерсіз ұзын құрылымдарды құру мүмкіндігі;
 • Стандартты емес пішіндермен дизайн жасау мүмкіндігі.

Арматураның дұрыс түрі мен санын қалай таңдауға болады?

Арматураның дұрыс түрі мен санын таңдау көптеген факторларға байланысты, мысалы, конструкция түрі, қажетті бетон беріктігі, жұмыс жағдайлары, арматура түрі және т.б.

Арматураның түрі мен мөлшерін дұрыс таңдау үшін осы факторлардың барлығын ескере отырып есептеулерді жүргізу қажет. Бұл құрылымның қажетті күші мен қаттылығын қамтамасыз етуге және болашақта ықтимал проблемаларды болдырмауға көмектеседі.