Кірпіш: баға құрылыс сметалық маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады

Кірпіш: баға құрылыс сметалық маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады